Muayene Prensipleri ve Hasta Değerlendirme

 Ana Sayfa / Muayene Prensipleri ve Hasta Değerlendirme

Muayene Prensipleri ve Hasta Değerlendirme

  • 1. Kardiyoloji ve dahiliye uzmanı olduğumdan dolayı hasta şikayetlerini hem dahili hem kardiyolojik yönden ele almaktayım.Tıp fakültelerinin biz hekimlere daha öğrenciyken kazandırdığı temel hasta muayene prensiplerini uygulamaya çaba göstermekteyim

  • 2. Rahmetli hocamız prof dr Rüknettin Öğütman’ın ilk dersinde İngilizce olarak söylediği bir söz aradan 25 yıl geçmesine rağmen hala aklımdadır. “Never follow money, money will follow you”( yani asla paranın peşinde olmayın, para sizin peşinizde olsun” demişti. Yani işinin peşinde doğru ve dürüst çalışan herkes kazanır demek istiyor. Önce para değil önce iş diyor

  • 3. Muayene odasına alınan bir hastanın önce şikayetleri ayrıntılı olarak dinlenir. ( bu bir muayenenin en önemli kısmıdır. Çünkü bu aşamada doktor teşhise gidecek önemli ipuçlarını yakalar ve hastayı hangi tetkiklerle ve hangi teşhise yönelik araştırması gerektiğine karar verir.)

  • 4. Muayene ortamında hastanın kendini rahat hissetmesi ve şikayetlerini olduğu gibi anlatması için gerekli zemin oluşturulur.

  • 5. Her kardiyolojik muayenede mutlaka ekokardiyografi yapılır. Bu inceleme ile hastanın kalp kapakları, kalp boyutları, doğuştan olabilecek kalp hastalıkları, hipertansiyon gibi bazı hastalıkların kalbe verdiği hasarlar, kalpten çıkan büyük damarlar ve kalp içindeki kan akım hızları hakkında kesin bilgi edinilir. Ve bu bilgi hasta tedavisinde de doğru karar vermede yönlendirici olmaktadır.

  • 6. Hasta değerlendirilirken bütün hastalara kullandığı ilaçlar ve geçmişte yapılan laboratuar testleri ve tetkik sonuçlarının gösterilmesi istenir.Bu nedenle muayeneye gelirken bunları temin edilmesini bütün hastalardan istemekteyiz.

  • 7. Muayene sonrası hasta takipine önem vermekteyiz bu nedenle hastaların takiplerde her konuda benle diyalog halinde olması önemlidir. Örneğin verilen bir ilaç yan etki yaptığında veya başka bir nedenle takipte bir sorun oluşursa hastanın kendi kendine karar vermeden ( hatta komşusundan önce )bana danışmasını ona göre birlikte alınan karara göre takipe devam edilmesi önemlidir.Bu nedenlede hastalara muayenehane veya cep telefonumdan ulaşmasına olanak tanımaktayım.Gündüz muayene sırasında cep telefonuna cevap verme fırsatı olmazsa daha sonra ben hastalarıma geri dönüp bağlantı kuruyorum.

  • 8. Kardiyolojik hastaların değerlendirmesine önemli olan diğer inceleme yöntemleri olan efor testi, ritm ve tansiyon holteri muayenehanede bizzat tarafımdan uygulanmaktadır.

  • 9. Koroner anjiografi, pil takma, elektrofizyolojik çalışma gerektiren hastalar için; girişimsel kardiyolojide deneyimi yüksek ve sadece bu alanda uzmanlaşmış hocalarla bağlantı kurularak yüksek başarı ile hastaların tedavisi sağlanmaktadır.