Elektrokardiyografi (EKG), kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesi. Bu kayıt ile elde edilen grafiğe Elektrokardiyogram (EKG), kullanılan alete de Elektrokardiyograf denir. Bir akım yükselteci (amplifikatör) tarafından yükseltilen gerilimler genellikle ısıya duyarlı kâğıt üzerine kaydedilir.


EKG'nin yararlı olduğu durumlar
  • Koroner arter hastalığı: kalp damarlarının ateroskleroz sonucunda daralması ve kalbin beslenmesinde problem yaratması,
  • Kalp krizi: yeni veya eski,
  • Aritmiler: ritim ve iletim bozuklukları (kalbin hızlı çalışması -takikardi- veya yavaş çalışması -bradikardi- ile seyreden hastalıkları, atrial fibrilasyon),
  • Kalp kası kalınlaşmaları (hipertrofiler),
  • Kardiyomiyopatiler (kalp kasının çeşitli nedenlere bağlı hastalıkları),
  • Perikarditler (kalp zarının çeşitli nedenlere bağlı iltihapları),
  • Miyokarditler (kalp kasının çeşitli nedenlere bağlı iltihapları),
  • Bazı doğumsal kalp hastalıkları.

    Bu arada hemen belirtmek gerekir ki EKG, tek başına tanıda yararlı olmayabilir. Özellikle kalp damar hastalıklarında mutlaka hastanın şikayeti, muayene bulguları ve gerekirse diğer laboratuar yöntemleri ile birlikte değerlendirmek gerekir.